DEĞERLENDİRME KRİTERİ

  • Etkinlikte farklı disiplinlerden (sağlık, doğa ve fen) yaklaşık eşit sayıda ve farklı üniversitelerden (kendi üniversitemizden toplam kontenjanın maksimum yarısı kadar yani en fazla 20 öğrenci) katılımcı olması tercih edildiğinden, etkinliğe kabulde öncelikle bu kritere dikkat edilecek olup kabulde sadece başvuru sırası dikkate alınmayacaktır. Sağlık, doğa ve fen alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.
  • Farklı disiplinlerden yeterli sayıda katılımcı başvurusunun olduğu ancak kontenjandan fazla başvurunun yapıldığı durumda ise başvuru sırası dikkate alınacaktır.